واژه میهنِر

واژه میهنر از دو کلمه میهن و ارتباط گرفته شده ( میهن + ارتباط ) . نام یک شبکه اجتماعی برای ما و شروع ما بسیار دشوار بود ولی
بالاخره “ میهنر” را انتخاب کردیم

چرا این را ساختیم ؟

شعار میهنر این است : “ همه چیز در یکجا ”
ما میهنر را ساختیم تا حرفها زده بشود ، رویاها جدی گرفته بشود , اینجا میتواند جایی باشد که شهامت اظهار خودتان را داشته باشید ،
جایی که رویاها آغاز میشوند ، جایی که نوشتن و نوشتن شروع میشود
امیدواریم هرکسی رویایی داشته باشد .

دغدغه ما ساخت یک شبکه اجتماعی با فضای سرویس دهی استانداردتر و با امکانات بیشتر بود . ما یک موتور و ایده اولیه داشتیم
که یک بستر مناسب برای رشد روز افزون فضای تبادل اطلاعات ایجاد کنیم ، جایی که همه چیز یکجا باشد .
ما میخواستیم یک شبکه اجتماعی جدید بسازیم که تعریف نویی از واژه ارتباط و نسل ارتباط داشته باشیم .
ما به مسیری که میرویم ادامه میدهیم و هر روز با لبخند به دنبال جلب رضایت بیشتری از کابران فارسی زبان خود هستیم .
ما همواره تحقیقات خواهیم کرد ، به روز خواهیم شد و امید داریم که یک خانه دوم مجازی برای کاربرانمان باشیم و برای این مورد
تلاش میکنیم .
با اینکه ما اولین شبکه اجتماعی نیستیم ولی احساس میکردیم جای یک فضای مناسب ، یک بستر برای امکانات و حس رضایت
بیشتر برای نوشتن و انتشار داخلی خالیست و فقط سعی کردیم که چیزی بسازیم مفید ، صریح و یه معنای حقیقی یک سرویس باشد
شاید در اول راه باشیم ولی برای این مورد تلاش میکنیم ، همواره مطالعه میکنیم و همواره از همه نقدها و راهنمایی های شما استفاده
میکنیم . اینطور میشود یک خانواده صمیمی تر بود .