گواهینامه صفحه رسمی برای چه کسانی است ؟

همه افراد یا برندهای صاحب نام و صاحب شهرت ( افراد حقیقی یا حقوقی ) در هر پست و مقام و از هر ارگان و واحد صنفی
، مثل هنرمندان ، شرکتها ،برندهای معروف ، افراد سیاسی و نظامی و ورزشکاران برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی و
همچنین برای رسمیت بخشیدن به فعالیت های خودشان در فضای مجازی به عنوان یک منبع معتبر میتوانند برای دریافت
صفحه رسمی اقدام کنند .

امکان دریافت صفحه رسمی برای سایر افراد :
برای کاربران غیر مشهور که فعالیت و یا حوزه ای خاص را دنبال میکنند هم امکان استفاده از صفحه رسمی وجود دارد
و برای دریافت صفحه رسمی میتوانند با میهنر ابتدا مکاتبه و سپس برای درج صفحه رسمی اقدام کنند .
این امکان مشروط به آن است که فرد درخواست دهنده شرایط زیر را داشته باشند و با میهنر “ مکاتبه ” داشته باشد
1: صاحبان کسب وکار های کوچک رسمی و یا استارت آپهای نوپا که تیمی فعالیت میکنند ، مثل وبسایتها ، اپلیکیشنها
2: مربیان و استادان ورزشی ، هنری ، دانشگاهی که در محل یا حوزه ای در اطراف محل فعالیت شناخته شده باشند
3: ترویج دهندگان تیمی ، حرکتها و تشکلات مثبت مثل : احیای محیط زیست ، درختکاری ، فرهنگ کتابخوانی ، کمک
به نیازمندان - کارهای نیکوکارانه ( یک صفحه و یا یک شخص به نمایندگی برای مکاتبه اقدام نماید )
4: پزشکانی که قصد گرفتن حمایت در جهت پیشگیری از بیماری ها ، خدمات درمانی رایگان دارند
5: نویسندگان و شاعران غیر مشهور که سابقه قبلی چاپ و یا نشر داشته باشند میتوانند با دریافت صفحه رسمی با خیال راحت
مطالب جدید خود را بدون دغدغه سرقت ادبی به نام خودشان منتشر کنند و از میهنر به عنوان یک منبع رسمی استفاده کنند.
6: افراد نخبه علمی ، پژوهشی ، کارآفرین که کمتر نامی از آنها برده شده است
7: سازندگان و فعالان حوزه فیلم و موسیقی مجوز دار ، تهیه تیمی گزارش خبری ، مصاحبه ، رسانه های مستقل قانونی
برنامه سازان مستقل ، صاحبان آثار ادبی و هنری مستقل هم میتوانند برای دریافت صفحه رسمی مکاتبه کنند .

نحوه دریافت صفحه رسمی افراد حقیقی ( Verified Page )

افراد حقیقی :
1 : ابتدا در میهنر نام نویسی کرده و صفحه خود را بسازید
2: مشخصات صفحه خود را کامل کنید ( نام و نام خانوادگی ، یوزر رسمی ، عکس پروفایل ، مشخصات اطلاعات و ... )
3: فرم درخواست صفحه تایید شده را دریافت کنید و تکمیل کنید
+ دانلود فرم دریافت صفحه تایید شده

4: بعد از اتمام فرم اطلاعات ، اسکن رنگی فرم را به همراه اسکن رنگی کارت ملی خود به ایمیل زیر ارسال کنید
VP@mihaner.com

5: اطلاع رسانی عمومی در خصوص عضویت رسمی در میهنر که به تایید میهنر برسد .
6: بعد از مرحله پنجم صفحه شما به صفحه رسمی تبدیل خواهد شد .
همچنین صفحه شما در صفحه افراد رسمی میهنر درج خواهد شد .

نحوه دریافت صفحه رسمی افراد حقوقی ( Verified Page )


1 : ابتدا در میهنر نام نویسی کرده و صفحه خود را بسازید
2: مشخصات صفحه خود را کامل کنید ( نام و نام خانوادگی /شرکت/بیزینس ، یوزر رسمی ، عکس پروفایل ، مشخصات اطلاعات و ... )
3: فرم درخواست صفحه تایید شده را دریافت کنید و تکمیل کنید
+ دانلود فرم دریافت صفحه تایید شده ( حقوقی )

4: بعد از اتمام فرم اطلاعات ، اسکن رنگی فرم را به ایمیل زیر ارسال کنید
VP@mihaner.com

5: اطلاع رسانی عمومی در خصوص عضویت رسمی در میهنر که به تایید میهنر برسد .
( چنانچه قصد گرفتن صفحه رسمی برای وبسایت خود دارید باید لوگوی میهنر را نیز در وبسایت خود قرار دهید )
+ دریافت لوگوی میهنر

6: بعد از مرحله پنجم صفحه شما به صفحه رسمی تبدیل خواهد شد .
همچنین صفحه شما در قسمت صفحات رسمی میهنر درج خواهد شد .

نحوه دریافت صفحه رسمی برای سایر افراد ( Verified Page )


1 : ابتدا در میهنر نام نویسی کرده و صفحه خود را بسازید
2: مشخصات صفحه خود را کامل کنید ( نام و نام خانوادگی /شرکت/بیزینس ، یوزر رسمی ، عکس پروفایل ، مشخصات اطلاعات و ... )
3: یک ایمیل از فعالیت خودتان به همراه مدارک تصدیق توضیحات خودتان برای روشنگری بیشتر به ایمیل زیر ارسال کنید .
VPFF@mihaner.com

در توضیحات خود ذکر کنید که :
چه فعالیتی دارید / منابع قابل بررسی فعالیتتان را توضیج دهید
- دلیل اینکه میخواهید با صفحه رسمی فعالیت کنید را برای ما بنویسید
- اگر یک گروه هستید نماینده خود را معرفی کنید / اعضای تیم را معرفی کنید
- میهنر بعد از مکاتبه با شما و در صورت تایید فعالیت شما یک فرم برای شما ارسال میکند که مراتب دریافت صفحه رسمی را انجام
دهید

نکته :
میهنر دوست دارد این روند را سریع انجام دهد و برای افراد و یا نمایندگانی که روشنگری را واضح تر بیان میکنند و پرسش های میهنر را
جواب میدهند این روند بسیار سریع است ولی میهنر ممکن است که بعضا نیاز به بررسی و روشنگری بیشتر در موارد مطرح شده توسط
شما را داشته باشد و گاها ممکن است مکاتبه به چند ایمیل و تماس منجر شود. چنانچه در همان ایمیل اولیه مشخص شود که فعالیت
شما در چهارچوب میهنر است اقدامات بعدی را برای شما انجام خواهیم داد .
تنها نکته طولانی شدن یک مکاتبه میزان روشنگری شماست .